Hakkımızda

Hakkımızda

ÖZÜLKE İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, 2004 yılında İstanbul’da kuruldu. Faaliyetlerine inşaat, taahhüt, proje ve müşavirlik hizmetleri sunarak mütevazı bir başlangıç yaptı. Projelendirme ve müşavirlik çalışmalarında çağdaş mimarinin çözümleme mantığını, çevresel yaklaşımlara ve hizmet alanların alışkanlıklarından uzaklaşmadan, doğa-çevre ikilemini özellikle dikkate alarak çözmeyi, alışkanlıklarına ilke edinerek faaliyetlerini sürdürdü.

Şehircilik anlayışında çağdaş yaklaşımlar sergilemek için, insan hayatını kolaylaştıran, iş-yaşam ekseninde konforu planlayan projeler üretti.

Çalışmaları esnasında, orta ve uzun vadeli ön görüler yanında doğanın, gelecek nesillerin bize ödünç verdiği en önemli değer olduğu ilkesine dikkat etmesi, inşasını sürdürdüğü projelerde niteliklere önem vermesi, her alanda planlı ve esnek çözümler üretmesi, saygın ve güvenilir olmasını sağladı.

ÖZÜLKE, ülke ekonomilerinin itici gücü olan inşaat sektöründe kendine yer açması gerekliliğinden hareketle analizler yapmayı, kurumsal yapılaşmasını geliştirerek çözdü.

ÖZÜLKE İnşaat Ticaret Anonim Şirketi; ülke genelinde temel ilkelerine referans olabilecek konut, rekreasyon-sosyal donatı alanları ve genel peyzaj düzenlemeleri, yol-köprü düzenlemeleri, altyapı tesisleri, günümüz modernizasyonuna uygun laboratuarlar, spor ve kültürel tesislerden oluşan okullar, dini tesisler inşa etmiştir.

Yukarıdaki sadece bir kısmından bahsettiğimiz projeler ile, sürdürülebilir kalkınma çabalarının merkezinde ve ülke ekonomilerinin gelişmesinde gayret sarfetmenin kıvancına katkıda bulunabilmek, asrımızı daima ileriye taşımak istedik.

ÖZÜLKE İnşaat Ticaret Anonim Şirketi, projelendirme-geliştirme-uygulama üçgeninde bu temayı ön planda tutacak ve başarmaya devam edecektir…